ARBEJDSPROCESSEN

Arbejdsprocessen varierer alt efter idé og kunde. Alt efter hvor langt kunden er i udviklingen, starter samarbejdet på forskellige stadier.

Møde med kunden

Inden mødet bliver der fortaget en grundig research for at få kendskab til kundens forretning. Mødet skal skabe et overblik over projektet, der forventningsafstemmes vedrørende budgetramme, segment og resultat.

• Der skabes overblik over projektet
• Hvad er kundens målsætning?
• hvad er budgetrammen?
• Hvor langt er kunden i processen?

Udvikling af koncept

Der brainstormes til der udvikles unikke koncepter, som kunne have interesse for kunden. I denne fase er der ingen idéer, som bliver holdt tilbage. Som udgangspunkt er ALT muligt.

• Der udføres kreative brainstorms.
• Ingen ideer holdes tilbage.

Realisering af koncept

Koncepterne samles og bliver gjort realiserbare i forhold til teknologi og budget. Koncepter udvælges, så vi til sidst står med unikke løsninger som er specielt tilpasset kunden. Der bliver også udarbejdet et estimeret budget.

• Idéerne udvælges.
• Budget estimeres.

Præsentation af koncept

Alle koncepter bliver præsenteret med visuelle elementer, så kunden får en dybere forståelse af koncepterne. Hertil bliver et estimeret budget også fremlagt. Efter præsentationen diskuteres eventuelle ændringer og justeringer. Mødet afsluttes med enighed om rammerne for koncept og budget.

• Præsentation af koncept og budget.
• Åben dialog mellem kunde og projektleder.
• Afsluttende enighed omkring rammer for koncept og budget.

Justeringer

Efter mødet bliver projektet tilpasset og ændret, så det stemmer overens med kundens ønsker. Først når kunden er fuld tilfreds, går vi videre til næste stadie.

• Projektet justeres efter kundens ønsker.

Implementering

Når projektet stemmer overens med kundens ønsker laves den endelige produktionsplan over projektet. Alt bliver koordineret og planlagt ned til den mindste detalje. Med det rette koncept, planlægning og projektledelse opnår projektet de ønskede resultater. Alt bliver planlagt og dobbelttjekket, så projektet forløber som planlagt.

• Endelig produktionsplan over projektet.
• Alt bliver planlagt og dobbelttjekket.

Eksekvering

Alt bliver sat op og gjort klar til eksekvering. Der vil altid være en projektleder til stede under selve eksekveringen, som sørger for at alt forløber som planlagt. Derved sikres af aftalerne overholdes og kvaliteten er i top.

• Alt bliver sat op og gjort klar til eksekvering.
• Projektleder er til stede under hele forløbet.

Evaluering

Der laves en evaluering på forløbet af hele projektet. Alt efter formålet med projektet bliver der fremvist tal for branding, sampling, salg og eventuelt kommentarer fra deltagende forbrugere/gæster. Der samles op på hele samarbejdet.

• Evaluering af projektet og samarbejdet.
• Dokumenterede resultater præsenteres.